Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Suché Brezovo

Voľby do orgánov samospráv

Oznámenie o určení počtu poslancov

Zverejnené 17.8.2018 -ep-


 

Prerušenie dodávok elektrickej energie

Výzva v starostlivosti o poľ. pôdu

Zverejnené 27.4.2018 -ep-


 

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôpdu

výzva v starostlivosti o poľnophospodársku pôdu

Zverejnené 27.4.2018 -ep-


 

Regionálna veterinárna správa - oznam

ZÚ za rok 2017

Zverejnené 14.5.2018 -ep-


 

Mor ošípaných

Zverejnené 30.5.2018 -ep-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 9.8.2018 -ep-


 

Oznamy

Nočné prechádzky hradom modrý kamen

Zverejnené 14.8.2018 -ep-


 

Nočné prechádzky hradom modrý kamen

Zverejnené 14.8.2018 -ep-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 9.8.2018 -ep-


 

Elektrická tabula

Mor ošípaných

Zverejnené 30.5.2018 -ep-


 

sadzobník správnych poplatkov

Zverejnené 17.5.2018 -ep-


 

ZÚ za rok 2017

Zverejnené 14.5.2018 -ep-


 

CO odporúčania pre občanov

CO odporúčania občanom

Zverejnené 14.8.2017 -ep-


 

Oznamy (2).pdf

Zverejnené 7.8.2017 -ep-


 

Vývoz komunálneho odpadu

Záverečný účet obce za rok 2017

Zverejnené 7.5.2018 -ep-


 

Harmonogram vývozov triedeného odpadu

oľby do orgánov samospráv

Zverejnené 12.7.2018 -ep-


 


Úvodná stránka