Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pokrok vo vybavenosti obce

Notariát,  obecný vodovod, elektrický prúd

Obec Suché Brezovo patrila do roku 1912 do služnovského okresu, ktorý mal sídlo v Haliči, krátko v Lučenci. Po zriadení služnovského okresu v Modrom Kameni r. 1912 a po vzniku väčších uzemných celkov od l. januára 1923 k obvodu Okresného úradu v Modrom Kameni až do zrušenia modrokamenského okresu v roku 1960. Od roku 1928 bola podľa administratívnej príslušnosti príslušná k Okresnému sudu v Modrom Kameni. Dovtedy k sudom v Balašských Ďarmotách a v Lučenci. Podobne aj k daňovým a ostatným úradom.

V rokoch 1960-1968 bolo Suché Brezovo začlenené do okresu Lučenec, podľa administratívnej aj v oblasti súdnej príslušnosti. Po vzniku okresu Veľký Krtíš v roku 1968 do jeho územia, kde aj prirodzene inklinuje.

V obvodnej a miestnej správe prichádzalo tiež k častým zmenám. V rokoch 1870-1895 patrilo Suché Brezovo a susedný Veľký Lom do obvodu notárskeho úradu, ktorý mal sídlo v Dolných Strhároch. Od roku 1895 až do zániku notárskych úradov koncom II. svetovej vojny pod notariát v Sennom. Jeho prvým notárom bol Ľudovít Hanko do roku 1918, po• ňom Koloman Lender a krátko Fábry z Turieho Pola. Od roku 1927 Karol Škrovánok, ktorý veľmi pomáhal pri zlepšení podmienok v živote obyvateľov obce, najmä v tom čase výnimočnej stavbe obecného vodovodu. Už od začiatku svojho pôsobenia na notárskom úrade vybavoval projekty stavby, pre myšlienku ktorej získal miestnych roľníkov notár L. Hanko. V obci Suché Brezovo totiž veľké problémy v každodennom živote spôsoboval nedostatok pitnej vody. Spoločné studne, ktorých bolo v dedine len pár nestačili potrebám. Vody bolo málo, zvlášť v lete. Každý väčší gazda mal aj tri studne (s povrchovou vodou), ale bývali plné len keď pršalo, na jar a v jeseni. Vodu pre domácnosti a dobytok nosili z válova na hranici chotára Suchého Brezova a Veľkého Lomu. Väčší gazdovia záprahmi, chudoba v rukách alebo na chrbtoch. Vodovod chceli stavať v Brezove už pred vojnou, za notára Hanka, ľudia sa však báli výdavkov. Až v roku 1927 sa odhodlali a rozhodli i za cenu zadlženia stavbu uskutočniť. Aj potom však bolo dosť váhajúcich a sporov, ktoré musel notár a obecný richtár (starosta) Ján Novák riešiť, dokonca sa jeden dlžník dostal aj na súd a príspevky vymáhali exekučne. So stavbou začali 10. októbra 1931. Dokončená bola v apríli 1932 nákladom 367,Q70 Kč z ktorého 65  bola štátna subvencia. Zvyšok si požičali urbárnici, ktorí pôžičku mali splácať 40 rokov. Bola to jedna z prvých stavieb tohto druhu na okolí (ani Modrý Kameň, vtedajšie okresné sídlo niečo také nemal, ak nerátame zámocký vodovod). Na dodávateľa prác urobili konkurz a v ňom vybrali firmu G. Rumpel, úč. spol. zo Žiliny, ktorá najlepšie spísala požiadavky Brezovčanov.

Elektrický prúd do obce zaviedli až v r. 1958-1959, po kolektivizácii.

Doprava a komunikácie

Veľkým problémom pre obyvateľov Suchého Brezova boli zlé komunikácie. Do obce sa v zimných mesiacoch nedalo dostať. Cesty boli neschodné a strmé stúpanie nútilo zapriahať viac párov (2 až 3) ťažných zvierat. Veľká povodeň v roku 1924 zničila v obci všetky cesty a tzv. čapáše, ktoré postupne obnovovali v nasledujúcich rokoch, podľa stavu obecnej pokladne a finančných možností obyvateľov. Práce rozdelili medzi  občanov podľa osobitne zvoleného kľúča. Polovicu museli odrobiť všetci rovnakým dielom a druhú časť podľa veľkosti majetku. V roku 1925 dokončili cestu na Dolný závoz, v 1927 na Horný závoz, v 1932 od obecnej vyhne do poli. V roku 1937 chceli začať stavať novú cestu na Golianov laz a do Koprovnice, ktorá mala zlepšiť cestovanie do Modrého Kameňa. Zámer sa realizoval až po druhej svetovej vojne, keď v r. 1946-1949 postavili 4 km úsek a obec konečne mala lepšie spojenie s okolitým svetom. Asfaltová cesta bola do Suchého Brezova vybudovaná až v roku 1969. Do obce z týchto príčin dlho nechodil ani autobus. Ľudia museli pešo, s ťažkým nákladom ta i späť, keď išli na trhy do Lučenca, schádzať do tisovníckej doliny, ktorou premáva l od r. 1928 súkromný autobus. Pravidelné autobusové spojenie cez dedinu začalo až v roku 1956. Bicykel bol v roku 1936 pýchou len niekoľkých mužov.Pred rokom 1945 nebol v obci ani jeden automobil. Prvé nákladné auto mal po vojne Juraj Kanát. V roku 1975 už 30 občanov vlastnilo osobné autá rôznych značiek.
Suché Brezovo


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendárÚvodná stránka