Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zasadnutia OZ a materiály

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva:

16. apríla 2016

29. máj 2016

18. novembra 2016

16. decembra 2016


 

Zápisnice

Položky 1-5 z 16

Materiály z obecného zastupiteľstva

ZÚ S.Brezovo rok 2017

 
výročná správa za rok 2017

 
Rekapitulácia uznesení zo zasadnutia OZ

 
Správa hlavnej kontrolórky za rok 2016

 
Položky 1-5 z 16


Úvodná stránka